Departementet beklaga uklart svar

Kunnskapsdepartementet nøydde seg med å takka for ordførarane sine synspunkt.