Aksjonerer mot BIR

El og IT-forbundet mener BIR aksepterer sosial dumping og aksjonerer mot renovasjonsselskapet.