Avblåser soneutvidelse

Høyre og Frp overkjører KrF og senker bommen for en utvidelse av boligsoneparkeringen. På Haukeland sloss 10.000 om 1700 parkeringsplasser.