14-åring sa nei til sexerstatning

Den nesten 15 år gamle jenten ønsket ingen sexerstatning. Hun ville heller ikke at tiltalte skulle straffes for overgrep.