Erstatningsekspert mener saksbehandlingen er mangelfull<p/>