Fem studiesteder foreslås nedlagt

Stjernøutvalget foreslår at framtiden for fem mindre høyskoler vurderes.