Selger seg ut av Tide

Byrådet vil selge de resterende aksjene kommunen eier i Tide. Prisen blir 129 millioner kroner.