Store sprik i barnehageutgiftene

Private barnehager har flere barn pr. voksen enn kommunale barnehager, viser rapport. Også mellom kommunale barnehager er variasjonene store.