Bygge-rekord på Vestlandet

Ikke siden starten av 80-tallet er det blitt bygd så mange boliger i Norge. I Hordaland bygges det nå mer enn i Oslo.