Mistenkelig koffert stanset toget

All togtrafikk mellom Geilo og Voss ble stanset i flere timer mandag, etter at det ble funnet en forlatt koffert på morgentoget fra Oslo. Myrdal stasjon ble stengt mens spesialister fra Oslo og en bombehund undersøkte kofferten.