- Får ingen oppfølging

Adoptivforeldre får ingen spesiell oppfølging etter å ha tatt imot sitt nye barn.