Kvinner kupper tannlegeboret

Jenter kupper mannsyrkene. 75 prosent av alle tannlegestudenter i høst er kvinner. På juss og medisin har jentene for lengst passert mennene. Helsefag er taperne.