Stengt skole brutt opp

Da Onarheim skule på Tysnes hadde påskefri, så vandaler sitt snitt til å bryte seg inn.