Tipping i 60 år

Th. Jersin i Vangsgata på Voss er ein av berre seks kommisjonærar for Norsk Tipping som har vore med sidan starten i april 1948.