- Holder ikke mål

– Det offentlige svikter sitt samfunnsansvar når fengsler mangler kontrollutstyr som røntgenskannere.