Verver nazi-ungdom i Hordaland

Tore Tvedt vervet i 2005 flere ungdommer fra Hordaland til naziorganisasjon Vigrid.