Vurderer stopp i laksefisket

Villaksen uteblir fra elvene i Hordaland. Fylkesmannen oppfordrer elveeierne til å vurdere stopp i fisket.