• FOTO: Ove Landro

- En skandale

Beboere i Åsane mener Ikea har ført dem bak lyset ved å starte byggingen før klagesaken var behandlet.