• I SAMME BIL: Ved ikke å stå i kø, sparer Hanne Ringen Viten og Tommy André Fonnes bergensluften for mye utslipp. I tillegg deler de bil. De har bare én utfordring: - Vi har litt ulik musikksmak, vedgår Viten.

Slik lurer de seg unna bilkøene

Hanne Ringen Viten unngår Fjøsangerveien for alt i verden, og sitter på jobb til minst halv fem. Slik slipper hun stort sett å stå i bilkø.