- Dårlig tilbud til tissetrengte turister

Annenhver turist spør hvor det er toaletter, sier Eirik Gjære ved Turistinformasjonen i Bergen.