Fengsel for postbud-ran

I flere timer ventet de tre mennene bak et skur til postbilen kom. Så hoppet de frem og ranet postbudet. Nå er en 24-åring dømt.