Også oljerensing gir skader

Olje skader både fugler, dyr og planter i fjærsonen. Men opprenskningen skader naturen vel så mye. På Fedje vil oljen brytes raskere enn i lukkede fjorder.