Mindre klimagassar frå biodiesel

To prosent biodrivstoff i bensin og diesel gjev 160.000 tonn lågare utslepp av CO2. Med fire prosent vert utsleppa 320.000 tonn lågare.