Sterkt forsinket havarikommisjon

Et regjeringsutvalg anbefalte å opprette en havarikommisjon for sjøulykker i 1999. I 2004 vedtok Stortinget å opprette kommisjonen. Den er ennå ikke i drift.