Kronerulling i avgifts-Bergen

Byrådet i Bergen foreslår små avgiftsendringer i 2009.