Vil ha Fylkeslegens syn på nedlegging

Hovedtillitsvalgt Kjell Vikenes vil umiddelbart be Fylkeslegen vurdere om en eventuell nedleggelse ved Blåbærlia er forsvarlig.