Prioriterer gasskraft fremfor vann

Vannkraftprodusenter får beskjed om å produsere mindre ren energi enn de ønsker. Samtidig får gasskraftverket på Kårstø levere forurensende energi uten noen begrensninger.