• FOTO: Odd Mehus

Ny runde med skolenedlegging

Etter bare syv dager som skolebyråd, varsler Filip Rygg en storstilt gjennomgang av skolestrukturen. Det kan bety nedleggelser.