Fjaler kan få verdas høgaste vindmøller

Lutelandet ytst i Sunnfjord kan få verdas største vindmøller. Vestavind Kraft planlegg 198 meter høge møller med rotorblad som dekkjer meir enn to fotballbaner.