Åtte sykedager uten legeattest

Egenmeldingsretten blir utvidet fra tre til åtte dager som følge av svineinfluensaen.