• MELKEKU: Prosessanlegget på Kollsnes betyr store inntekter for Øygarden. Men rørene til havs vil de ikke kunne skattlegge neste år. FOTO: Paul S. Amundsen

Ikke lenger god på bunnen

Øygarden kommune taper millioner på statsbudsjettet. Grunn: De får ikke lenger skattlegge havbunnen.