Strid om riving av Konow Lund-hus

Er Kråkenesveien 16 i Bergen den nasjonalskatten Fortidsminneforeningen hevder huset er? Eller har huseier rett i at eneste løsning er riving?