- Unødvendig med etterkontroll

Kvinneklinikken avviser at anstrengt økonomi er årsaken til at barselkvinner ikke lenger undersøkes ved utskriving.