Fare for politikildenes sikkerhet<p/>

Politioverbetjent Jørn Solsvik er skeptisk til at politiets informanter blir gjort kjent i forbindelse med rettssaker.