Om å følge andres lover

Drivende gode replikkvekslinger og høy spenning