Brente 2000 tønner radioaktivt søppel

Utan å vite om risikoen, brente tilsette ved avfallsmottaket Wergeland-Halsvik opp tonnevis med strålefarleg avfall.