Millionbot til Askøy

Får det høyeste gebyret klagenemnda til Konkurransetilsynet har gitt i slike saker.