Storaksjon mot steinleggere

Flere titall irriterte steinleggere får ikke betalt for arbeidets sitt de siste dagene. I går dro Namsfogden rundt og påla huseierne å betale til skattefuten isteden.