- Kunne unngått rettssak

Direktør Jan Tore Endresen i Clear Channel mener rettssaken kunne vært unngått dersom bypolitikerne hadde sagt ja eller nei til byreklame før konkurransen ble utlyst.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

— Den fremgangsmåten Bergen valgte, har vi aldri sett tidligere verken i Norge eller utlandet, legger han til.

Clear Channel bygger hele sitt erstatningssøksmål rundt det faktum at bystyret ikke fikk saken på bordet før 16 måneder etter at konkurransen ble utlyst.

På det tidspunkt hadde Clear Channel brukt fem millioner på å utarbeide tilbud og forhandle med kommunen.

Endresen ble hyret inn som ekstern prosjektleder. Designere, arkitekter og advokater engasjert og store beløp svidd av på å fly inn busskur fra utlandet. Kommunen krevde nemlig å få se utstyret i full størrelse.

Byråd på oppsigelse

Arbeidet med å skaffe Bergen reklamefinansierte bymøbler startet allerede i 2001.

I oktober 2003 vedtok det forrige byrådet at det først skulle lages en plan for byreklamen. Da den planen var ferdig, skulle byrådet eller bystyret ta stilling til prinsippet.

Kort tid etter fikk Bergen nytt byråd.

I mai 2004 var planen klar. Da var et omfattende dokument på 60 sider utarbeidet av Norconsult.

Administrasjonen hadde laget en stram tidsplan. Innen første desember året etter skulle reklamen være på plass. For å rekke dette foreslo samferdselsdirektør Ove Foldnes å utlyse konkurransen samme sommer.

Hadde dårlig tid

— Vi ser altså at kommunen hadde dårlig tid. Kanskje det er noe av forklaringen på at det gikk som det gikk, sa Clear Channels advokat Christian Galtung i sitt innledningsforedrag.

Først i september godkjente byrådet reklameplanen. Samtidig vedtok byrådet at kontrakten skulle tilbake til politisk godkjenning før den kunne signeres.

— Det ser altså ut som at byråden helt har glemt at det var forutsatt politisk godkjenning før utlysning av konkurransen, kommenterte Galtung.

Først et år seinere fikk bystyret si ja eller nei til byreklamen. Det endte som kjent med at politikerne takket nei.

Flertallet snudde

Jan Tore Endresen mener utfallet ville blitt et annet hvis kommunen hadde fulgt fremgangsmåten som det forrige byrådet la opp til. Da hadde bystyret gjort et prinsippvedtak, og saken hadde ikke trengt å gå til bystyret på nytt.

Kommuneadvokat Helge Strand er uenig:

— Bystyret ville aldri gitt en slik avklaring som Clear Channel ønsket seg. Det var et flertall i bystyret for prinsippet helt frem til høsten 2005. Det som skjedde var at flertallet snudde.

- En spennende politisk sak

Kommuneadvokat Strand hevdet i sitt innledningsforedrag at et vedtak gjort av et byråd på oppsigelse ikke er bindende for det neste byrådet.

— Dessuten ville Bergen aldri latt seg binde til masten på den måten, la han til.

— Det kommunen gjorde var riktig. Utfallet ville vært det samme om veien til bystyret var en annen. Det var flertall i bystyret for avtalen til lenge etter at den var ferdigforhandlet.

Det som skjedde høsten 2005 er en studie i hvor godt lokaldemokratiet kan virke. Profilerte mennesker oppviste et stort engasjement og gjorde dette til en spennende politisk sak, sa Strand.

Publisert:
KREVER REGNINGEN DEKKET: Clear Channel brukte fem millioner på å lage reklameavtale med Bergen og krever at kommunen tar regningen. Advokat Christian Galtung i samtale med direktør Jan Tore Endresen.