Våkne åsabuer løste bildegåten

Ved hjelp av våre våkne lesere vet vi nå hvem alle turndamene på Salhuskaien er.