Lager personlige ringer

Hos gullsmed Per Vigeland har det vært travelt før den spesielle datoen.