Voss kulturskule 60 år

Jubilèumskonsertar/markering vert i helga 29. og 30. november.