Måbødal-ulykken 20 år etter

Den 15. august 1988 kolliderte en buss fra Kista i Sverige i Måbø-dalen. 12 barn og fire voksne omkom.