Sørgelige tilstander i hovedstaden

Skiltingen er dårlig, mange butikker er utilgjengelige og turistinformasjonen for funksjonshemmede mangelfull. Velkommen til Oslo.