100 år tilbake i tid

Gårdsdriften tok slutt i 1963, men både siloen og våningshuset fra ”gamlegården” står igjen på Bolstad.