Lederstil skaper stor frustrasjon

Tre klubbledere har sagt opp, og sykmeldingstallene er skyhøye på en avdeling i Havnevesenet. Fagforeningen gir havnedirektøren skylden.