Flere mobbes på skolen

Elever både i grunnskolen og på videregående opplever mer mobbing nå enn for ett år siden. I Hordaland øker mobbingen mer enn landsgjennomsnittet.