Leikeplassen snart ferdig

Den nye leikeplassen ved Tinghuset er under sakkunnig utprøving.