Aksepterer luftspenn, men ..

Seks av ni i fylkesutvalet i Sogn og Fjordane aksepterer 420 kilovolts kraftline i luftspenn til Møre, men vil gjerne ha kabling utgreidd.