Bli med på nyåpninga

Fredag blei ein merkedag i Hålandsdalen. Då blei barnehagen og skulen på Holdhus slått saman til Holdhus Oppvekstsenter.